Logo Logo
Logo Logo2

Organizačné informácie

Určené pre: odborníkov z rôznych medicínskych odborov – algeziológov, intervenčných algeziológov, lekárov so špecializáciou z paliatívnej medicíny, anestéziológov, neurológov, ortopédov, špecialistov v odbore FBLR, onkológov, všeobecných lekárov a všetkých, ktorý sa vo svojej praxi zaoberajú problematikou výskumu, diagnostiky a liečby bolesti.

Prezident kongresu: MUDr. Miroslav Ferenčík, MBA

Vedecký výbor:
Predseda: Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.
Členovia:
MUDr. Dušan Broďáni, PhD.
MUDr. Miroslav Ferenčík, MBA
MUDr. Tatiana Dančíková
MUDr. Tatiana Geistová
MUDr. Hedviga Jakubíková, PhD.
MUDr. Marta Kulichová, CSc.
MUDr. Daniela Ogurčáková
MUDr. Róbert Rapčan, PhD. MBA, FIPP
MUDr. Eva Salamonová
MUDr. Alena Šujanová
Jana Snopková

Organizačný výbor:
Predseda: MUDr. Miroslav Ferenčík, MBA
Členovia:
MUDr. Dušan Broďáni, PhD.
MUDr. Mária Kováčová
Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.
Mgr. Lenka Jobová

Organizačno – technické zabezpečenie podujatia:
EDUprofiPHARM, s. r. o.
Bosákova 7, 851 04 Bratislava V
tel.: 02/ 38 115 312, www.eduprofipharm.sk

Webinár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania lekárov.

Tematické okruhy

Hlavné témy boli zvolené na základe medzinárodných aktivít EFIC a IASP a sú zamerané na problematiku výskumu, diagnostiky a liečby bolesti z jednotlivých medicínskych odborov – algeziológie, anesteziológie, neurológie, rehabilitácie, všeobecného lekárstva a ďalších medicínskych špecializácií.

Video pozvánka

Program

 • 16.00 – 16.10

  Slávnostné otvorenie kongresu

  – príhovor Prezidenta kongresu a predsedu organizačného výboru (Ferenčík M.)
  – príhovor Predsedu vedeckého výboru (Martuliak I.)
 • 16.10 – 16.30

  1. blok prednášok: Vyžiadaná prednáška

  Moderuje: Ferenčík M.
  1. Chronifikácia bolesti a jej prevencia. Martuliak I.,
   Algeziologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
 • 16.30 –17.30

  2. blok prednášok: Aktuálne otázky v algeziológii

  Moderuje: Martuliak I.
  1. Novinky v algeziológii –„Virtual Pain Education Summit 2020“. Ferenčík M., X-pain clinic; Algeziologická klinika FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica; Mobilný hospic sv. Lujza, Prievidza (15 minút)
  2. Opioidy u nenádorovej bolesti. V Európe a na Slovensku opioidnú krízu nemáme. Kulichová M., OCHB, UNM, Martin (15 minút)
  3. Liečba nádorovej bolesti vo svetle opiátovej krízy. Salamonová E., AB-BA ambulancia s. r. o., Bratislava (15 minút)
  4. Význam a perspektíva riešenia bolesti u pacientov s rakovinou z pohľadu platformy Societal Impact of Pain (SIP). Ogurčáková D., Šujanová A, Plachá K., ACHB Algmed Košice, ACHB ProCare Košice (15 minút)
 • 17.30 –18.30

  3. blok prednášok: Cieľom chronickej liečby nie je len úľava od bolesti

  (podporené edukačným grantom spol. STADA)
  Moderuje: Ferenčík M., Salamonová E., Nemčíková Ľ.
  1. Liečba chronickej bolesti so zameraním na zlepšenie kvality života a funkčných výsledkov pacientov. Ferenčík M., X - pain clinic; Algeziologická klinika FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica; Mobilný hospic sv. Lujza, Prievidza
  2. Pretrvávajúce zmiernenie periférnej neuropatickej bolesti pri liečbe náplasťou s obsahom 179 mg kapsaicínu. Salamonová E., Algeziologická a AB-BA ambulancia s. r. o., Bratislava
  3. „Lidokaínová náplasť – bezpečná možnosť v liečbe postherpetickej neuralgie“. Nemčíková Ľ., Neurologická ambulancia a ACHB NOÚ, Bratislava
 • 16.00 – 16.45

  1. blok prednášok: Terapia chronickej bolesti

  Moderuje: Jakubíková H.
  1. Liečba neuropatickej bolesti pri vertebrogénnych ochoreniach. Minár M., II. neurologická klinika LFUK a UNB, Bratislava (15 minút)
   (podporené edukačným grantom spol. KRKA)
  2. Nové možnosti v profylaxii migrény. Jakubíková H., SANERA, s. r. o., Neurologická a algeziologická ambulancia, Prešov (10 minút)
  3. Bolesť pri chronickej orchialgii. Ščesná M., Algeziologická ambulancia KAIM, Univerzitná Nemocnica svätého Michala, a. s., Bratislava (10 minút)
  4. Nefarmakologická liečba neuralgie trigeminu – kazuistiky. Bodáková D., Ambulancia pre liečbu chronickej bolesti NsP Sv. Lukáša, Galanta; Svet zdravia, a. s. (10 minút)
 • 16.45 – 17.45

  2. blok prednášok: Farmakoterapia bolesti

  Moderuje: Geistová T.
  1. Multimodálna analgézia a synergická interakcia fixnej kombinácie dávok dexketoprofén/tramadol. Nemčíková Ľ., Neurologická ambulancia a ACHB, NOÚ Bratislava (15 minút)
   (podporené edukačným grantom spol. Berlin-Chemie)
  2. Postcovidový syndróm – nová výzva pre algeziológiu? Bodáková D., Ambulancia pre liečbu chronickej bolesti NsP Sv. Lukáša, Galanta; Svet zdravia, a. s. (10 minút)
  3. Vitamíny skupiny B a topický kapsaicín v liečbe bolestivých stavov. Martuliak I., Algeziologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica (15 minút)
   (podporené edukačným grantom spol. WörwagPharma)
  4. Vysokodávkovaný infúzny vitamín C v liečbe Post –COVID Syndróm. Geistová T., Martuliak I., Algeziologická klinika SZU FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica (15 minút)
   (podporené edukačným grantom spol. Pascoe)
 • 17.45 – 18.30

  3. blok prednášok: Inovácie vo farmakoterapii bolesti

  (podporené edukačným grantom spol. Sanofi-aventis) Moderuje: Martuliak I., Hakl M.
  1. Dexibuprofén – nová generácia OTC analgetika. Hakl M. ,Centrum léčby bolesti Medicinecare s. r. o., Brno
  2. Súčasný pohľad na metamizol a jeho miesto v analgetickej liečbe. Martuliak I., Algeziologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
 • 18.30 – 19.00

  Plenárna on-line schôdza SSŠLB

 • 16.00 – 16.40

  1. blok prednášok: Intervenčná algeziológia I.

  Moderuje: Rapčan R.
  1. Sakroiliakálny kĺb – diagnostika a liečba. Rapčan R., EuroPainClinics, Bardejov (15 minút)
  2. Transforaminálna endoskopická dekompresia laterálneho recesu. Matias M., EuroPainClinics, Brno (15 minút)
  3. Intervenčné techniky v riešení komplikovanej malígnej bolesti. Griger M., EuroPainClinics, Bratislava (10 minút)
 • 16.40 –17.20

  2. blok prednášok: Intervenčná algeziológia II.

  Moderuje: Venglarčík M.
  1. Erector spinae plane blok v liečbe chronickej bolesti. Venglarčík M., Hlásny J., Schvarcz P., Algeziologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, II. KAIM SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica (15 minút)
  2. Erector spinae plane block – skúsenosti z klinickej praxe. Jobová L., Venglarčík M., Martuliak I., Algeziologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, II. KAIM SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica (10 minút)
  3. Spinal cord stimulation –výsledky pacientov implantovaných v Košiciach. Šimonová J., Komanová B., ACHB – I. KAIM UNLP a UPJŠ LF, Košice (10 minút)
 • 17.20 –17.50

  3. blok prednášok: Možnosti liečby akútnej aj chronickej vertebrogénnej bolesti

  (podporené edukačným grantom spol. Glenmark)
  Moderuje: Minár M., Rucki J.
  1. Význam kombinovanej a podpornej liečby akútnej aj chronickej vertebrogénnej bolesti. Minár M., II. neurologická klinika Lekárskej fakulty UK, Univerzitná nemocnica, Bratislava
 • 17.50 – 18.30

  4. blok prednášok: Varia

  Moderuje: Ferenčík M.
  1. Prelomová bolesť a aktuálne modality liečby. Dančíková T. , Algeziologická ambulancia, VOÚ a. s. , Košice (15 minút)
   (podporené edukačným grantom spol. Teva)
  2. Vysokovýkonný laser a Rebox v liečbe bolesti. Ferenčík M., X - pain clinic; Algeziologická klinika FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica; Mobilný hospic sv. Lujza, Prievidza (15 minút)
   (podporené edukačným grantom spol. Medicton)
  3. Vákuumterapia (bankovanie) v liečbe chronickej bolesti. Tučeková I., Martuliak I., Algeziologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica (10 minút)
 • 18.30

  Zasadanie výboru SSŠLB

Informácie pre účastníkov

Pasívna účasť
Utorok 1.6.2021 – 3 kredity
Streda 2.6.2021 – 3 kredity
Štvrtok 3.6.2021 – 3 kredity

Registrácia je bezplatná.

Podujatie je akreditované len pre členov SLK (lekárov).

Autor prednášky – 5 kreditov
Spoluautor prednášky – 5 kreditov

Prihlášku prednášky do odborného program je potrebné poslať spolu s krátkym abstraktom najneskôr do 16.4.2021.

Abstrakty prezentácií sa akceptujú výlučne v štruktúrovanej forme a odoslané cez formulár na “Prihláška abstraktu” – na stránke http://pain.sk/dialogy/2021/abstrakt.html. Abstrakt musí obsahovať priezviská a mená autorov, názov príspevku, správnu mailovú adresu pre korešpondenciu a samotný abstrakt.

Generálny partner

Stada

Diamantový partner

sanofi

Zlatí partneri

glenmark
krka

Strieborní partneri

medicton
pascoe
teva
Worwag
Berlin Chemie

Partneri

Gedeon Richter
sandoz
zentiva_logo
Mundipharma

Kontaktujte nás

Organizátor

EDUprofiPHARM, s. r. o.
Bosákova 7, 851 04 Bratislava V
02/ 38 115 312
seminar@edupp.sk
www.eduprofipharm.sk